Veterinarske usluge:

 • Liječenje kućnih ljubimaca
 • Preventivna i zaštitna vakcinacija pasa i mačaka
 • Preventiva endo i ektoparazita
 • Mikročipiranje i vođenje registra pasa i mačaka
 • Internistički pregledi
 • Utrazvučna dijagnostika - UZ
 • Elektokardiografija - EKG 
 • Digitalna radiološka dijagnostika - RTG
 • Laboratorijiska dijagnostika (hematologija, biohemija i elektroliti, kompletna analiza urina)
 • Mikroskopske pretrage
 • Testiranje pasa i mačaka brzim testovima na virusne i ostale bolesti
 • Hirurški zahvati (hirurgija mekih tkiva, abdominalna hirurgija, ortopedski zahvati i dr.)
 • Inhalaciona anestezija
 • Oftalmološki pregledi
 • Dermatološka dijagnostika
 • Izdavanje veterinarskih potvrda o zdravstvenom stanju, izdavanje certifikata i međunarodnih zdravstvenih knjižica
 • Hospitalizacija pasa i mačaka