92016Feb
  • Naš “maleni” pacijent :) 
  • Naš “maleni” pacijent :) 
  • Naš “maleni” pacijent :) 

Naš “maleni” pacijent :) 

Naš “maleni” pacijent iz Zenice, koji ima probleme sa zglobovima.