Vetlife se nalazi na području općine Novi Grad.

Adresa:
Hajrudina Šabanije 2
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina