Hirurgija!

Hirurgija!

U našoj klinci svakodnevno se vrše različite vrste hirurških intervencija. Hiruški zahvati obavljaju se sa najsigurnijim vidom anestezije inhalacionom anestezijom.

Read More