Posebnu pažnju smo posvetili laboratorijskoj dijagnostici. Posjedujemo najsavremeniju laboratorijisku opremu kojom vršimo brojne pretrage:

  • hematologija
  • biohemija (24 parametra)
  • elektroliti
  • kompletna analiza urina
  • mikroskopske pretrage

Vršimo i testiranje pasa i mačaka brzim snap testovima na virusne, bakteriološke, parazitološke i ostale bolesti.